اطلاعیه  تغییر آدرس ورود کاربران

کاربر گرامی  برای ورود به پنل  ابتدا وارد صفحه اصلی سایت :

www.SMSLine.ir 

شده و سپس از منوی ورود به پنل گزینه پنل(3) را انتخاب فرمایید. 

ضمنا به اطلاع میرساند مشکل شارژ آنلاین پنل برطرف شده است.